English version of this page
Monica Adele Breiby

Monica Adele Breiby

Førsteamanuensis

E-post
monica.breiby@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 54

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Kort om

Monica A. Breiby er førsteamanuensis ved høgskolen, hvor hun har jobbet siden 2008. Monica har en Ph.D. fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet. Avhandlingen "Nature-based tourism and the role of aesthetic dimensions" inngikk i det strategiske høgskoleprosjektet "Innovasjon i reiselivsnæringen". Hun har en master i innovasjon og næringsutvikling. Monica har tidligere jobbet som rådgiver innen reiselivs-/opplevelsesnæringene, med oppgaver innen prosjektledelse, markedsanalyser og utviklings- og innovasjonsprosesser.

Monica er studieprogramansvarlig for Master i innovasjon. Hennes kjerneområder er bærekraftig utvikling, opplevelsesdesign, brukeratferd, innovasjonsprosesser og destinasjonsledelse. Hun er også leder for Senter for reiselivsforskning, et samarbeid mellom Norsk Institutt for Naturforskning og Høgskolen i Innlandet /Østlandsforskning. Her har hun blant annet vært prosjektleder for et 3-årig forskningsprosjekt som omhandlet bærekraftige opplevelser i reiselivet.

Se Cristin for publisering.

 

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum