English version of this page
Monica Adele Breiby

Monica Adele Breiby

Førsteamanuensis

E-post
monica.breiby@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 54

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum