English version of this page
Marit Engen

Marit Engen

Førsteamanuensis

E-post
marit.engen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 07

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum