English version of this page
Marit Elvsås

Marit Elvsås

Høgskolelektor

E-post
marit.elvsas@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 82 22
Mobilnummer
+47 971 23 903

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum