English version of this page
Lena Dalheim Wistveen

Lena Dalheim Wistveen

Stipendiat

E-post
lena.wistveen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 39
Mobilnummer
+47 912 46 833

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum