Årsstudium i offentlig ledelse, styring og økonomi

Et deltidsstudium for deg som ønsker mer kunnskap om ledelse, forvaltningsøkonomi og stats- og kommunalkunnskap. Studiet gir deg en grundig innføring i det politiske system.

Studiested
Kongsvinger
Studiet varer
2 år
Studieform
Samlingsbasert og Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

I dag er behovet for formell lederutdanning i offentlig virksomhet stort og det er viktig for alle offentlige virksomheter med tverrfaglig kompetanseheving innen økonomi og organisasjons- og ledelsesfag. Dette med sikte på på kunne gi tjenestetilbudet høy kvalitet og sikre rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Deltidsstudiet i offentlig ledelse, styring og økonomi er et utdanningstilbud for medarbeidere i offentlig sektor som er i, eller som ønsker å kvalifisere seg til, lederstillinger i det offentlige. Studiet er tilrettelagt for deg som ønsker å ta studier ved siden av jobb.

Du vil møte engasjerte og dyktige forelesere som legger vekt på å knytte teori til praksis. Studiet er utviklet i samarbeid med arbeidslivet ut i fra deres behov.

Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning for deg som ønsker en karriere som leder i offentlig sektor.

Jobbmuligheter

I kombinasjon med annen utdanning og/eller erfaring fra arbeid i offentlig sektor vil studiet gi deg kompetanse som kreves for å kunne utøve ledelse i kommuner, fylkeskommuner og annen offentlig virksomhet.

Praktisk informasjon

Samlinger

Studiet er samlingsbasert med 4-5 todagers-samlinger i halvåret ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (ikke nettbasert undervisning).

Samlingsdatoer for deg som begynner høsten 2021 finner du her.

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet (delta på samlinger, lese pensum, jobbe med oppgaver m.m).

Eksamen

Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Se studieplanens emnebeskrivelse og vurderingsform for det enkelte emnet som inngår i studiet. 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiene. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre i en bachelorutdanning.

Videre utdanningsmuligheter

Årsstudium i offentlig ledelse, styring og økonomi kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Halvårsstudium i kunnskapsledelse utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig