Randi Bredvold

Førsteamanuensis

E-post
randi.bredvold@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 80
Mobilnummer
+47 995 04 248

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum