Halvårsstudium i kunnskapsledelse

Lær deg mer om hvordan du som leder eller kollega kan motivere andre til læring via team og fellesskap. Deltidsstudiet vektlegger serviceutvikling og kunnskapsutvikling i organisasjoner. 

Studiested
Kongsvinger
Studiet varer
1 år
Studieform
Samlingsbasert og Deltid
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

I en tid hvor organisasjoner er i kontinuerlige endringsprosesser, og der individuell og organisatorisk kompetanse er den mest kritiske suksessfaktor, er det blir det viktig med ledelse av organisatorisk læring og kunnskapsutvikling både internt og eksternt i alle typer virksomheter. Dette behovet forsterkes av at de fleste organisasjoner i dag er kunnskapsintensive, i betydningen at medarbeiderne er høgt utdannet og besitter spesialistkunnskap. 

Byggeklossene i studiet er ledelsesfag, forskningsbasert kunnskap om læring i organisasjoner, servicefag og beslutningsproblemer. Studiet gir således en relevant ledelsesutdanning for kandidater både fra privat- offentlig og frivillig sektor.

Undervisningen vil gi deg mulighet til å utveksle erfaringer fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. På den måten får du kunnskapsoverføring på tvers av yrkesgrener. 

Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som en videreutdanning og er tilrettelagt for deg som ønsker å ta studier ved siden av jobb.

Jobbmuligheter

Studiet er en videreutdanning og gir kompetanse for lederstillinger generelt, men med særlig vekt på serviceutvikling, innovasjon og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Studiet er sektorovergripende, men i de enkelte emnene blir eksempler fra privat, offentlig og frivillig sektor belyst. Studiet gir også relevant kompetanse for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Praktisk informasjon

Samlinger

Studiet er samlingsbasert med 4-5 todagers-samlinger i halvåret ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger (ikke nettbasert undervisning).

Samlingsdatoer for deg som begynner høsten 2021 finner du her.

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet (delta på samlinger, lese pensum, jobbe med oppgaver m.m).

Eksamen

Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Årsstudium i organisasjon og ledelse, eller Årsstudium i offentlig ledelse, styring og økonomi utgjøre en fordypning i en  sammensatt bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med EVU Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no eller telefon 62 43 04 38, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig