English version of this page

Catharina Bjørkquist

Professor

E-post
catharina.bjorkquist@inn.no

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Rena

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum