English version of this page
Lars Fuglsang

Lars Fuglsang

Professor

E-post
lars.fuglsang@inn.no

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum