English version of this page
Stein Amundsen

Stein Amundsen

Førsteamanuensis

E-post
stein.amundsen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 85
Mobilnummer
+47 975 68 624

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum