English version of this page
Aksel Hagen

Aksel Hagen

Førsteamanuensis

E-post
aksel.hagen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 60

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum