English version of this page
Anders Lindstad

Anders Lindstad

Høgskolelektor

E-post
anders.lindstad@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 84 05

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum