English version of this page
Ulla Higdem

Ulla Higdem

Professor

E-post
ulla.higdem@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 55

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum