English version of this page
Helene Kvarberg Tolstad

Helene Kvarberg Tolstad

Høgskolelektor

E-post
helene.tolstad@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 74 79

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum