Desentralisert studiested Kongsvinger

Bilde av Høgskolesenteret i Kongsvinger

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Høgskolesenteret i Kongsvinger tilbyr høyere utdanning rettet mot privat og offentlig sektor, i tillegg til skreddersydde kurs og etter- og videreutdanning innenfor mange felt. Høgskolen i Innlandet leverer flere studier til høgskolesenteret.

Helsetjenester og rådgivning

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) har samtaleterapeuter, psykologer, studentprester og studentkoordinatorer som kan hjelpe deg hvis du trenger det. Dette er lavterskeltilbud, og du trenger ikke å være syk for å ta kontakt.

Les mer om helse- og rådgivningstjenestene til SINN

Studentorganisasjoner og fritidsaktiviteter

Når du betaler semesteravgift ved Høgskolen i Innlandet, blir du en del av Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn). StInn arbeider proaktivt for studentenes rettigheter, spesielt overfor HINN, Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN), og myndighetene.

Les mer om StInn

Studentbolig

Det tilbys ingen studentboliger gjennom SINN i Kongsvinger, men det mange boliger på det private markedet, både i private hybelhus og enkelthybler/-leiligheter.

Barnehage

Det finnes flere kommunale barnehager i Kongsvinger. Man må søke kommunen om plass i en av disse.

Les mer på Kongsvinger kommune sine nettsider