English version of this page

Om høgskolen

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.

HINNs studiesteder (Foto: HINN)
HINNs studiesteder. Fra venstre øverst: Blæstad, Elverum og Evenstad. Nederst fra venstre: Hamar, Lillehammer og Rena. (Foto: HINN)

Høgskolen i Innlandet ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. Virksomheten vår er lokalisert på studiestedene Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena. I tillegg tilbyr vi undervisning i Kongsvinger, Oslo og på Tynset.

Forskningen her ved HINN er tett knyttet til utdanningene. Slik blir utdanningene forskningsbaserte samtidig som høgskolen bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder. En praksisnær forskningsprofil legger grunnlag for et kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjoner.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid styrker og beriker våre utdanningsprogram og forskning. HINN tilbyr engelskspråklige program som tiltrekker seg studenter fra mange land, samtidig som stadig flere av våre studenter tar deler av sin utdanning ved en utenlandsk institusjon.

HINN er en viktig kompetanseinstitusjon i regionen, og samarbeider aktivt med arbeids- og samfunnsliv i Innlandet. Vi driver også en omfattende oppdragsvirksomhet som svarer på regionale og nasjonale behov for etter- og videreutdanning, og som gjennom forskningsoppdrag bidrar med ny viten på konkrete utfordringer i arbeids- og samfunnsliv.

HINN har tett samarbeid med Studentorganisasjonen i Innlandet og med Studentsamskipnaden i Innlandet om studentenes studie- og læringsmiljø og studentvelferd.

Nøkkeltall for HINN (2021)

Antall studenter: 15 934

Antall årsverk: 1 229

Publiseringspoeng: 475,39 (2020)

Publiseringspoeng per faglig stilling inkl. stipendiatstillinger: 0,71 (2020)

Doktorgrader: 4

Omsetning: 1 554  (MNOK)

Tallene er hentet fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH)

Undervisningssteder