Mette Sønderskov

Mette Sønderskov

Postdoktor

E-post
mette.sonderskov@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 04

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum