English version of this page
Erik Fjell

Erik Fjell

Førstelektor

E-post
erik.fjell@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 05 14
Mobilnummer
+47 913 81 284

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Rena, Rom 3Ø124

Adresser

Besøksadresse

Hovedbygg Østre fløy
Telthusveien 12, N-2450 Rena
Rom 3Ø124
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum