English version of this page

Studiested Hamar

Velkommen til Hamar! Hamar er den største byen i Innlandet med sine 30 000 innbyggere. Med sitt stabile klima, varierte natur og sin rike kulturarv, kan Hamar by på opplevelser av mange slag året rundt.

Oversiktsbilde av studiested Hamar

Kulturbyen Hamar

Byen ved Mjøsas solside har et rikt tilbud av konserter, festivaler, restauranter, kaféer og handlemuligheter. Om lag 3000 studenter er også med på å sette sitt preg på byen.

2870 Studenter
83 Studier
3 Fakulteter

Studere på Hamar

Studiested Hamar på Facebook

Det finnes en egen gruppe for deg som ønsker å følge med på lokal informasjon fra studiested Hamar.

Gå til Facebookgruppen

Helsetjenester og rådgivning

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) har samtaleterapeuter, psykologer, studentprester og studentkoordinatorer som kan hjelpe deg hvis du trenger det. Dette er lavterskeltilbud, og du trenger ikke å være syk for å ta kontakt.

Les mer om helse- og rådgivningstjenestene til SINN

Studentorganisasjoner og fritidsaktiviteter

Når du betaler semesteravgift ved Høgskolen i Innlandet, blir du en del av Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn). StInn arbeider proaktivt for studentenes rettigheter, spesielt overfor HINN, Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN), og myndighetene.

Les mer om StInn

På studiestedet finnes det ulike fritidsaktiviteter for deg som student. Nye studenter oppfordres til å gjøre seg kjent med hvilke tilbud som finnes i nærmiljøet; se informasjon på oppslagstavler og snakk med fadderen din ved studiestart.

Se også Studentsamfunnet i Innlandets nettsider

Studentbolig

Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) har flere studentboliger i Hamar. SINN krever ikke depositum, har studentvennlige priser og kun to måneders oppsigelse.

Les mer om studentboliger hos SINN

I tillegg finnes det et antall boliger på det private markedet, både i private hybelhus og enkelthybler/-leiligheter.

Barnehage

Det finnes flere kommunale barnehager i Hamar. Man må søke kommunen om plass i en av disse.

Les mer på Hamar kommune sine nettsider