English version of this page
Victoria Helen Batt-Rawden

Victoria Helen Batt-Rawden

Høgskolelektor/Stipendiat

E-post
victoria.batt.rawden@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 13

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum