English version of this page
Øyvind Høie Henriksen

Øyvind Høie Henriksen

Høgskolelektor

E-post
oyvind.henriksen@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 87

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Kongsvinger

Kort om

Øyvind H. Henriksen er statsviter fra Universitetet i Oslo. Han har PPU fra Høgskolen i Østfold og han er nå i sluttfasen av en doktorgrad i utdanningsvitenskap fra OsloMet.

Henriksen har undervist i organisasjonsforståelse ved Høgskolen i Innlandet siden 2019 og er fra høsten 2021 studieprogramansvarlig for bachelor i bærekraftsøkonomi og påbygging i bærekraftsøkonomi i Kongsvinger. Han har tidligere undervist i aksjonsforskning, i metodelære, i hvordan lese forskning og i profesjonelle læringsfellesskap ved styrerutdanningen og master i barnehagekunnskap ved OsloMet og han har vært koordinator, studentkontakt, veileder og sensor ved rektorutdanningen ved OsloMet. Ved Høgskolen i Innlandet har han også undervist i arbeids- og næringsliv.

Henriksen er redaktørassistent ved tidskriftet Nordic Journal of Comparative and International Education og han er fagansvarlig i Store norske leksikon.

Kontorplass

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Vitenskapsdisipliner

  • Pedagogiske fag
  • Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

  • Aksjonsforskning
  • Ledelse, organisering og styring i utdanningssektor
  • Liberalisme
  • Metafysikk
  • Politisk etikk, politisk filosofi og politisk teori
  • Rettferdighet
  • Utdanningsledelse og utdanningspolitikk

Publikasjoner

Se Cristin og Google Scholar

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum