Bachelor i organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse er grunnleggende for deg som vil jobbe med organisasjonsutvikling, personalutvikling, ledelse og HR. Studiet er praktisk rettet med case og praksis i arbeidslivet.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Tre multikulturelle studenter sitter rundt et bord og snakker. Bøker og pc ligger på bordet. En mannlig student med mørkt hår og mørkeblå klær. Ei kvinnelig student med langt brunt hår og blå dongeriskjorte. Ei kvinnelig student med surret, lyseblått hodeplagg, lyseblå skjorte og med briller. De sitter innendørs.
Foto: Høgskolen i Innlandet

Om utdanningen

Vil du lære mer om mennesker i organisasjoner? I dette studiet vil du få kunnskap om ledelse, organisasjonsendring og personalutvikling.

Denne bacheloren i organisasjon og ledelse, gir deg en bred innføring i ulike fagfelt som er nyttig for å kunne håndtere oppgaver innen ledelse, organisasjon og HR, i et moderne arbeidsliv. 

Studiet bygger på kunnskap fra samfunnsfag, som sosiologi, statsvitenskap og psykologi, i tillegg til juss, økonomi og innovasjon. 

Studiet er praktisk rettet og gir deg en innsikt i de ulike fagfeltene, slik at du skal kunne håndtere aktuelle oppgaver i arbeidslivet. Studentene utvikler også kompetansen gjennom praktisk arbeid i ulike organisasjoner.

Jobbmuligheter

Studiet gir bred kompetanse for ulike oppgaver innen organisasjon, ledelse og administrasjon, og spesielt med personalarbeid som i vår tid ofte omtales med det internasjonale begrepet Human Resources (HR). 

Det er mange forskjellige stillinger i bedrifter i privat næringsliv, og i offentlige virksomheter både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. En rekke frivillige organisasjoner (ideelle, humanitære, politiske organisasjoner og idrettsorganisasjoner) søker lignende kompetanse. Også interesseorganisasjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, med flere, behøver denne kompetansen.  Det samme gjør en rekke bedrifter innen rådgivning.

Personalarbeid, eller Human Resources (HR), omfatter arbeidsoppgaver som rekruttering av medarbeidere, opplæring og kompetanseutvikling i arbeidslivet, arbeidsmiljø, motivasjon, forebyggende helsearbeid, personalpolitikk og personalplanlegging, og dessuten om HR-arbeidets strategiske betydning i organisasjoner og samfunnslivet generelt. 

Dette arbeidet utføres av mennesker i en rekke stillinger, alle ledere, dessuten av konsulenter og rådgivere som er spesialisert på en eller flere av disse arbeidsoppgavene. Studiet gir et bredt og godt faglig grunnlag for å starte en yrkeskarriere innenfor disse arbeidsfeltene.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift. 

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Studiets praktiske orientering søker ivaretatt i alle emner. To emner peker seg likevel spesielt ut. Prosjektledelse i første studieår har en teoretisk del, og en praktisk del der studentene gjennomfører prosjektarbeid for oppdragsgivere i frivillig sektor (ideelle organisasjoner, idrettsorganisasjoner m.fl.). 

I tredje studieår kan studentene velge et praksisemne der studentene utfører praktiske oppgaver i en bedrift eller en offentlig virksomhet. Praksis et er virkemiddel som skal gjøre studentene i stand til å reflektere systematisk over praksis i lys av teori fra studiet.

Utveksling

BOLA studenter med valgfrisemester (4. semester) har mulighet til å velge emner fra en rekke områder: HR, entreprenskip, branding, internasjonal business, markedsføring, innovasjon, trade osv. I tillegg er business og management to av det mest tilgjengelig fagområder blant våre internasjonale partnere.

Denne fleksibilitet betyr at du kan fokusere mer på andre aspekter: geografisk plassering (fra Hawaii til Tokyo), semesterstart (noen institusjoner begynner senere enn andre), kultur (fra mer kjent/trygt: Tyskland, Danmark, Nederland, USA eller Australia til noe helt nytt: Asia, Russland eller Sør Amerika), eller kostnader (Erasmus+ stipend og ingen skolepenger i EU). Sjekk ut vårt destinasjon-søk og se hva som passer deg best.  

Videre utdanningsmuligheter

Høgskolen i Innlandet tilbyr flere  masterstudier innenfor økonomi, ledelse og innovasjon som kan være aktuelle for studenter med Bachelor i organisasjon og ledelse. Studiet kvalifiserer også for mange ulike masterstudier ved flere høgskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet.

Les hva studentene våre mener

  • Jenny Grimsrud foran en vegg med skriften Atlas Entertainment. Slik fikk Jenny praksisplass i Los Angeles 20. okt. 2021 09:27

    Pandemien har hatt store konsekvenser for mulighetene til utveksling og praksisplass, spesielt utenfor Europa. Men BOL-student Jenny fikk i høst oppfylt drømmen om praksis i Atlas Entertainment.

  • Kvinnelig student foran en hvit vegg. Målrettet arbeid sikret Tea jobb i Apotek 1 Gruppen 6. sep. 2021 09:22

    I 2018 startet Tea på bachelor i organisasjon og ledelse. Målet var fra starten jobb i Apotek 1. Etter fullførte studier i vår er målet oppnådd.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieprogramansvarlig

{{name}}
Studieveileder - Lillehammer