English version of this page

Bjørn Tallak Bakken

Førsteamanuensis

E-post
bjorn.bakken@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 05 12
Mobilnummer
+47 901 96 149

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Rena, Rom 3Ø104

Adresser

Besøksadresse

Hovedbygg Østre fløy
Telthusveien 12, N-2450 Rena
Rom 3Ø104
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum