Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap

Få kompetanse i å forebygge, etablere beredskap, samt håndtere kriser. Et deltidsstudium som gir deg et innblikk i hvilke utfordringer du kan stå overfor med ansvar for beredskap og sikkerhet i en virksomhet.

Studiested
Rena
Studiet varer
1 år
Studieform
Samlingsbasert og Deltid
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Studiestart

Samlingsdatoer høst 2022

18.- 19. aug
28. - 29. sept
12. - 13. okt
07. - 08. nov

Les velkomstbrev med nyttig informasjon om studiet og studiestart

Om utdanningen

Et deltidsstudium som gir deg kunnskaper om hvordan organisasjoner kan forebygge kriser, etablere beredskap for å håndtere situasjoner optimalt, dersom akutte eller uønskede hendelser inntreffer.

Hovedelementet i studiet er beredskapsarbeid som tar opp organisasjoners omgivelser, struktur, kultur og virkemåte. Du får spesifikk kompetanse i bruk av analyseverktøy for å vurdere sårbarhet og estimere risiko, samt praktisk innsikt i organisering av kriseberedskap.

Studiet er på deltid, samlingsbasert på studiested Rena over to semestre, og kan kombineres ved siden av jobb. 

Jobbmuligheter

Etter endt studium vil du ha et godt faglig grunnlag for jobber med ansvarsområde innen sikkerhet, beredskap og planlegging/øving av krisehåndtering i privat-,offentlig- og frivillig sektor. Du vil kunne jobbe med å gjennomføre risikoanalyser på relevante områder i alle typer virksomheter.

Aktuelle arbeidsoppgaver finnes innen forsvar, politi, brann og redning, helse, private sikkerhetsselskaper, samt kommunal, fylkeskommunal og nasjonal beredskap.

Praktisk informasjon

Samlingsdatoer for 2022

Studiet er samlingsbasert med 4-5 todagers-samlinger i halvåret på studiested Rena:

18.- 08. aug
28. - 29. sept
12. - 13. okt
07. - 08. nov

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet, hvor du deltar på samlinger, leser pensum og jobber med oppgaver.

Eksamen

Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes på Rena. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene. 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Studiet finner du under kategorien "Mindre studier, Halvtårsstudier, Norsk språk og kultur og Y-vei" i søknadsweb

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 52,3
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Halvårsstudiet kan gir deg mulighet til å fortsette studier mot Bachelor i beredskap og krisehåndtering.

Studiet kan sammen med fullført Årsstudium i krisehåndtering utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad.

Med en fullført bachelorgrad er du kvalifisert for opptak til Master i offentlig ledelse og styring (MPA), samt andre masterprogrammer innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering ved flere universiteter/høgskoler både i Norge og i utlandet.

Transport- og overnattingsmuligheter

Transport og veibeskrivelse
Hvis du ikke kjører egen bil til Rena anbefaler vi deg å ta toget. Sjekk ut VY sine avganger fra både sør og nord. Rena stasjon ligger midt i sentrum og 700 m fra høgskolen. Innlandstrafikk har også trafikk hit, men i begrenset omfang.

Veibeskrivelse til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena.

Overnatting
På Rena finnes flere alternativer til overnatting:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Hilde Evensen
Studieveileder

Studieprogramansvarlig