English version of this page
Trine Løvold Syversen

Trine Løvold Syversen

Høgskolelektor

E-post
trine.lovold.syversen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 56

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Kort om

Arbeidsoppgaver

Trine Løvold Syversen er studieprogramansvarlig for Bachelor i Sport management og leder for "Lillehammer olympiske og paralympiske studiesenter."

Bakgrunn

Trine Løvold Syversen har arbeidet ved Høgskolen i Innlandet, siden 1995 (Høgskolen i Lillehammer før fusjonen). Hun underviser i organisasjons- og ledelsesfag ved Bachelor i Sport management, Bachelor i organisasjon og ledelse, samt Master i Innovasjon. Løvold Syversen har utviklet flere studier, både ordinære heltidsstudier og etter - og videreutdanningsstudier innen fagområdet ledelse og organisasjonsvitenskap, og har i den forbindelse lang erfaring fra utvikling av læremidler for fleksible og nettbaserte studier. Løvold Syversen har arbeidet mye med utvikling av studiekvalitet, og ble i 2020 tildelt status som den første «meritterte underviser» ved Høgskolen i Innlandet https://innafor.inn.no/nyheter/aarets-prisdryss-paa-digital-aarsfest. Fagmiljøet hun er en del av har flere utdanningskvalitetspriser og i 2012 ble hun og kollegaer tildelt den nasjonale utdanningskvalitetsprisen av Kunnskapsdepartementet. 

Forskningsinteressene ligger innen organisasjonsendringer og implementering av reformer, særlig i offentlig sektor (bl.a. NAV reformen, kvalitetsutvikling ved sosialkontor). I de senere år har sport management, ledelse av større arrangementer og olympiske studier vært i fokus. Løvold Syversen er leder for Lillehammer Olympic and Paralympic Studies Centre, og er prosjektleder for et forskningsprosjekt, finansiert av Regionalt Forskningsfond om virkninger av "Vinter OL 1994 - 25 år etter." Løvold Syversen har for øvrig arbeidet med mange ulike prosjekter knyttet til bl.a. internasjonalt samarbeid om studier og forskning, entreprenørskap og studentbedrift, samt praksisrelaterte undervisningsmetoder og utvikling av utdanningskvalitet. Løvold Syversen har i perioden fra 1995 til i dag hatt en rekke lederoppgaver (prodekan, seksjonsleder, forskningsleder og studieprogramansvarlig) og en rekke verv (styremedlem for høgskolen, høgskolens klagenemd, komite for periodisk studieevaluering, arbeidsmiljøutvalg m.m.). I tillegg holder hun foredrag for eksterne oppdragsgivere innen organisasjons- og ledelsesrelaterte temaer innen arbeidsliv og idrett. Se noen relevante lenker:

Forskningsdatabase: Person #55591 - Trine Løvold Syversen - Cristin

Lillehammer Olympic and Paralympic Studies Centre:  https://eng.inn.no/about-inn-university/centres-and-clusters/lillehammer-olympic-and-paralympic-studies-center-losc

Bachelor i Sport management:  Sport Management - Høgskolen i Innlandet

Bachelor i Organisasjon og ledelse: Organisasjon og ledelse - Høgskolen i Innlandet

Master i Innovasjon: Innovasjon - Høgskolen i Innlandet

Ekspertområder

-Statsvitenskap - Offentlig politikk og administrasjon

-Organisasjon, ledelse og arbeidsliv

-Reformer og endring i organisasjoner

-Sport management - arrangement og olympiske studier

-Studenters læring, læringsmetodikk og utvikling av læringsmiljø (/ utdanningskvalitet)

 

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400 Vestad
2418 Elverum