Trine Løvold Syversen

Trine Løvold Syversen

Høgskolelektor

E-post
trine.lovold.syversen@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 80 56

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum