{## [call[include:breadcrumb-menu, {, display-from-level, :, startlevel-menus, +, 1, ,, authenticated, :, true, }]] – Content type 'application/json' required for creating JSON value type from binary storage (got content type 'null' from binary value reference) ##}
English version of this page
Maria Røhnebæk

Maria Røhnebæk

Førsteamanuensis

E-post
maria.rohnebak@inn.no

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Kort om

Maria Taivalsaari Røhnebæk har hovedfag i sosialantropologi og doktorgrad i teknologi, innovasjon og kultur fra Universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet omhandler digitalisering av velferdstjenestene, og betydningen det har for førstelinjeansatte. Forskningen har videre vært rettet mot innovasjon i offentlig tjenesteyting, med vekt på omsorgs- og velferdstjenestene, og dekker studier innenfor ulike tjenesteområder som flyktningtjenesten, rusomsorg, demensomsorg og arbeids- og velferdstjenestene. Tematisk dekker forskningen samarbeidsdrevet innovasjon, bruk av designmetodikk for involvering i innovasjonsprosesser, og oversettelsesteoretiske tilnærminger til implementering og spredning av innovasjoner. Røhnebæk er tilknyttet forskningsgruppa Innovasjon i offentlig sektor ved HINN, og leder en forskningsgruppe om digitalisering og veilederrollen i NAV. Hun er også styreleder i Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF). 

Se Cristin for publikasjoner og oversikt over deltakelse i forskningsprosjekter.

 

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum