English version of this page
Jens Petter Madsbu

Jens Petter Madsbu

Instituttleder

E-post
jens.madsbu@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 04 37
Mobilnummer
+47 920 52 429

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Rena, Rom 3Ø129

Kort om

Jens Petter Madsbu: er 1.amanuensis og instituttleder ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring, Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet. Forskningsinteresser: Digitalisering og reformer i offentlig sektor, forskningsmetode (kvalitativ forskning) og vitenskapsteori. 

 

Publikasjoner, utvalg:

Høyer, HC, Madsbu, J.P., Tranøy, B.S. (2021) Kultur som designvariabel : en advarsel. I Blindheim, B-T., Klemsdal, L. og Røvik, A.A.: Design av organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget

Madsbu, J.P. og Lervik, M.J. (2021): Svarte skjermer: Foreleserens eller studentens problem? Fagartikkel. Khrono. https://khrono.no/svarte-skjermer-foreleserens-eller-studentens-problem/550191

Madsbu, Jens Petter, Åse Storhaug Hole, Gunhild Wedum, Sigrid Myklebø, Mona Strand, Trine Løvold Syversen, Monica Johannesen Lervik, Inge Hermanrud (2021). Erfaringer med digitale undervisnings- og arbeidsformer under koronakrisen våren 2020. Rapport, Høgskolen i Innlandet (pågående forskningsprosjekt)

Høyer, HC, Madsbu, J.P., Tranøy, B.S. (2018) 22. juli-rapporten: Et egnet styringsdokument for Nærpolitireformen? I Sørli, V. L. & Larsson, P. (2018). Politireformer: idealer, realiteter, retorikk og praksis. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Høyer, Hans Christian, Jens Petter Madsbu og Bent Sofus Tranøy (2018): Kultur som problem og reformobjekt i norsk politi. Høgskolen i Innlandet skriftserien nr. 5 –2018

Madsbu, Jens Petter: (2016): Samordning, effektivisering og forenkling. En sosiologisk analyse av begrunnelser for digitaliseringsprosesser i moderniseringen av norsk offentlig forvaltning. (Phd) Karlstad University Press 2016 (ISBN 978-91-7063-700-1) 172 s. Karlstad University studies (2016:22)

Madsbu, Jens Petter. (2011). Hvordan etablere vitenskapelig kunnskap om samfunnet. Innsamling, fortolkning og analyse av kvalitative data ved hjelp av Sensitizing Concepts I verdens rikeste land. Samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid (pp. 13-32): Oplandske Bokforlag.

Madsbu, Jens Petter, & Pedersen, Mona. (2011). Samfunnsforskning i verdens rikeste land I verdens rikeste land. Samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid (pp. 1-11): Oplandske Bokforlag.

Madsbu, Jens Petter, Pedersen, Mona (red.). (2011). I verdens rikeste land: samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid. Vallset: Oplandske bokforl.

Adresser

Besøksadresse

Hovedbygg Østre fløy
Telthusveien 12, N-2450 Rena
Rom 3Ø129
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum