English version of this page
Gunhild Wedum

Gunhild Wedum

Førsteamanuensis

E-post
gunhild.wedum@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 76 38

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum