English version of this page
Nicolaas Stijn Groenendijk

Nicolaas Stijn Groenendijk

Professor

E-post
nicolaas.groenendijk@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 03 05

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Kort om

Nico Groenendijk er professor i offentlig politikk, organisasjon og innovasjon ved INN University, Norge. Fra 2018-2021 var han tilknyttet OsloMet University, først som Marie Skłodowska-Curie-«fellow», og arbeidet med et toårig H2020-prosjekt om styringen av det europeiske patentsystemet. Senere var han professor og forsket på bærekraft og offentlige anskaffelser.

Han var også gjesteprofessor i europeiske studier, ved «Johan Skytte Institute of Political Studies», «University of Tartu» (Estland), fra 2014-2021. Fra 2005-2017 var han Jean Monnet-professor i europeisk økonomisk styring ved «Universiteit Twente» (Nederland).

Nico Groenendijk har en bakgrunn i offentlig administrasjon og offentlig økonomi. Han har spesialisert seg på EU-styring, EU-budsjettet og koordinering av økonomisk politikk. Hans forskningsinteresser inkluderer EU-finanser, EUs grønne giv, flernivå-styring, makroregioner i Europa, differensiert integrasjon og forholdet mellom Norge og EU.

Curriculum vitae

Publikasjoner (Cristin) & Profil (Cristin)

ResearchGate

Forskningsgruppe Europeiske og globale studier (EUGLOB)

Kjøp bærekraftig

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum