English version of this page
Svein Bergum

Svein Bergum

Førsteamanuensis

E-post
svein.bergum@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 08

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum