English version of this page
Skirmante Monteilhet

Skirmante Monteilhet

Stipendiat

E-post
skirmante.monteilhet@inn.no
Telefonnummer
+47 62 51 76 12
Mobilnummer
+47 450 77 824

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Studiested Lillehammer

Kort om

Jeg begynte som medlem av teamet ved Høgskolen i Innlandet i 2021. Jeg har en BSc Hons-grad i Tourism Management fra University of Surrey (Storbritannia) og MSc i Økonomi og administrasjon med fordypning i innovasjon fra Universitetet i Stavanger. Jeg har bakgrunn fra musikk og lang erfaring innen arrangementer/prosjektledelse og EU-finansiering. Mine hovedinteresseområder ligger innenfor regional- og næringsutvikling, bærekraft, politikk og planlegging, og innovasjon – en viktig driver for regional vekst.

Gjennom studiet har jeg utført oppdrag knyttet til politikkutforming og regional utvikling. Masteroppgaven min innen innovasjonsstudier ble utført som en del av et internasjonalt forskningsprosjekt "Regional Growth against all Odds", koordinert av Lunds Universitet, med sikte på å forstå hvorfor visse regioner innoverer og vokser mer enn andre og å danne mer effektiv regional politikk.

I min doktorgrad er jeg villig til å videre studere innovasjonsprosesser i regional utvikling, hvordan regioner utvikler nye vekstveier og faktorer som fremmer denne prosessen.

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum