English version of this page
Lucie Furulund

Lucie Furulund

Høgskolelektor

E-post
lucie.furulund@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 03 52
Mobilnummer
+47 970 67 210

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Seksjon for sykepleie
Studiested Elverum, Rom 4L3352

Kort om

Lucie Furulund er høgskolelektor ved Seksjon for sykepleie og er for tiden i et kvalifiseringsløp som førstelektor. Lucie er autorisert sykepleier med klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning i aldring og eldreomsorg og er yrkespedagog med master i yrkespedagogikk.  Avhandlingen fra 2010 handlet om utvikling av relevant fagskoleutdanning i helse og sosialfag, og fokus var på demokratiske læringsstrategier og studentmedvirkning. Lucie Furulund har erfaring med ulike utdanningsnivåer, har utdannet helsefagarbeidere, fagskolestudenter og sykepleierstudenter. Hun er opptatt av veiledning og innovasjon i utdanning. Lucie Furulund er høgskolens kontaktperson for Digital opplæringspakke «Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt».  Siden 2018 deltar hun i et innovativt fagutviklingsprosjekt med VR teknologi som pedagogisk verktøy. Hør mer om prosjektet på NOKUTpodden, #27 Den om VR-teknologi i undervisningen. Virtuelt medisinrom fikk i høst 2021 tildelt HINN´s Utdanningskvalitetsprisen for eksemplarisk arbeid. 

Se Cristin for prosjekter og publikasjoner 

Adresser

Besøksadresse

Terningen Arena - L-blokk
Hamarveien 112, N-2406 Elverum
Rom 4L3352
Vis i kart

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum