Seksjon for lærings- og forskningsteknologi

Listen viser ansatte ved Seksjon for lærings- og forskningsteknologi. Se oversikt over alle ansatte.

Ansatte 1 - 5 av 5
Navn Telefon E-post
Bekken, Henrik Avdelingsingeniør +47 62 43 00 74 +47 958 14 939 henrik.bekken@inn.no
Lysbakken, Erik Avdelingsingeniør +47 62 43 04 86 +47 902 48 360 erik.lysbakken@inn.no
McKelvey, Ian Seniorrådgiver +47 61 28 85 52 +47 450 14 687 ian.mckelvey@inn.no
Rydgren, Tore Litlere Seksjonssjef +47 62 43 00 21 +47 952 98 732 tore.rydgren@inn.no
Skrutvold, Gudveig Rådgiver +47 61 28 83 33 +47 992 98 588 gudveig.skrutvold@inn.no