{## [call[include:breadcrumb-menu, {, display-from-level, :, startlevel-menus, +, 1, ,, authenticated, :, true, }]] – Content type 'application/json' required for creating JSON value type from binary storage (got content type 'null' from binary value reference) ##}

Rektors stab

Listen viser ansatte ved Rektors stab. Se oversikt over alle ansatte.

Ansatte 1 - 6 av 6
Navn Telefon E-post
Asghar, Usman Personvernombud og Studentombud +47 61 28 74 83 +47 992 57 964 usman.asghar@inn.no
Garstad, Kristin Rådgiver +47 61 28 83 09 kristin.garstad@inn.no
Iversen, Kjell Ivar Seniorrådgiver +47 61 28 83 65 kjell-ivar.iversen@inn.no
Korten, Jens Uwe Førstelektor +47 61 28 80 74 +47 917 87 229 jens.uwe.korten@inn.no
Nyberg, Hans Petter Underdirektør +47 62 43 00 23 +47 901 61 363 hans.nyberg@inn.no
Ottosen, Anna Linnea Førsteamanuensis +47 62 43 00 67 +47 924 93 041 anna.ottosen@inn.no