Høgskolebiblioteket

Listen viser ansatte ved Høgskolebiblioteket. Se oversikt over alle ansatte.

Ansatte 1 - 4 av 4
Navn Telefon E-post
Bergeng, Maria Fullmektig maria.bergeng@inn.no
Homme, Christian Fullmektig christian.homme@inn.no
Jostad, Ingrid Nerseth StInn studenttillitsvalgt ingrid.jostad@inn.no
Løken, Anna Biblioteksdirektør +47 62 43 01 52 +47 450 66 919 anna.loken@inn.no