Seksjon for server og applikasjoner

Listen viser ansatte ved Seksjon for server og applikasjoner. Se oversikt over alle ansatte.

Ansatte 1 - 7 av 7
Navn Telefon E-post
Braathen, Inge Sundby Overingeniør +47 62 51 78 39 +47 906 46 121 inge.braathen@inn.no
Gunstad, Christian Avdelingsingeniør +47 61 28 82 06 +47 944 44 490 christian.gunstad@inn.no
Haddeland, Per Martin Overingeniør +47 61 28 82 70 +47 911 46 196 per.martin.haddeland@inn.no
Haugli, Jøran Avdelingsingeniør +47 62 51 78 18 +47 921 19 711 joran.haugli@inn.no
Lundby, Odd Kristian Senioringeniør +47 62 43 00 77 +47 952 98 737 odd.lundby@inn.no
Snipen, Gun Avdelingsingeniør +47 62 43 00 44 +47 959 12 899 gun.snipen@inn.no
Vangen, Andre Dufseth Seksjonssjef +47 62 43 00 99 +47 952 98 741 andre.vangen@inn.no