Seksjon for nettverk og sikkerhet

Listen viser ansatte ved Seksjon for nettverk og sikkerhet. Se oversikt over alle ansatte.

Ansatte 1 - 6 av 6
Navn Telefon E-post
Hagelund, Hein Overingeniør +47 62 51 77 80 +47 952 98 730 hein.hagelund@inn.no
Larsen, Eivind Gunnar Senioringeniør +47 62 43 00 38 +47 952 98 735 eivind.larsen@inn.no
Larsen, Knut Avdelingsingeniør +47 61 28 75 14 +47 476 24 852 knut.larsen@inn.no
Nasir, Kadaffi Overingeniør +47 61 28 81 81 +47 938 86 608 kadaffi.nasir@inn.no
Rundtom, Margrete Seksjonssjef +47 61 28 83 83 +47 970 20 044 margrete.rundtom@inn.no
Westrum, Øyvind Lotten Overingeniør +47 62 43 01 74 +47 481 30 571 oyvind.westrum@inn.no