Seksjon for studenttjenester

Listen viser ansatte ved Seksjon for studenttjenester. Se oversikt over alle ansatte.

Ansatte 1 - 12 av 12
Navn Telefon E-post
Bleka, Marte Christine Ruud Konsulent +47 61 28 75 13 marte.bleka@inn.no
Brenden, Kristian Rådgiver +47 61 28 82 97 kristian.brenden@inn.no
Kardel, Iben Avdelingsdirektør +47 61 28 81 83 +47 416 23 452 iben.kardel@inn.no
Klinge, Gunnar Furseth Seniorrådgiver +47 61 28 80 21 +47 928 09 594 gunnar.klinge@inn.no
Koppang, Mads Prosjektmedarbeider mads.koppang@inn.no
Lindberg, Maren Sønsterudbråten Konsulent +47 61 28 81 47 +47 909 46 310 maren.lindberg@inn.no
Løvseth, Torun Tøsse Seniorrådgiver +47 61 28 74 52 +47 924 15 784 torun.lovseth@inn.no
Maciejewski, Pawel Rådgiver +47 61 28 84 55 +47 486 11 701 pawel.maciejewski@inn.no
Relling, Erling Rådgiver +47 62 43 00 49 +47 970 34 452 erling.relling@inn.no
Ræstad, Bård Konsulent +47 941 67 305 bard.rastad@inn.no
Skjærvik, Kine Marie Rådgiver +47 61 28 85 00 kine.skjaervik@inn.no
Wefling, Ragnhild Angard Prosjektleder +47 61 28 80 31 +47 977 64 323 ragnhild.wefling@inn.no