Seksjon for studenttjenester

Listen viser ansatte ved Seksjon for studenttjenester. Se oversikt over alle ansatte.

Ansatte 1 - 10 av 10
Navn Telefon E-post
Al-Musawi, Fatema Fadderleder +47 489 09 148 fatema.almusawi@inn.no
Brenden, Kristian Seniorkonsulent +47 61 28 82 97 kristian.brenden@inn.no
Bøhlerengen, Maria Prosjektleder +47 62 51 78 28 +47 482 47 222 maria.bohlerengen@inn.no
Kardel, Iben Avdelingsdirektør +47 61 28 81 83 +47 416 23 452 iben.kardel@inn.no
Klinge, Gunnar Furseth Seniorrådgiver +47 61 28 80 21 +47 928 09 594 gunnar.klinge@inn.no
Løvseth, Torun Tøsse Seniorrådgiver +47 61 28 74 52 +47 924 15 784 torun.lovseth@inn.no
Maciejewski, Pawel Rådgiver +47 61 28 84 55 +47 486 11 701 pawel.maciejewski@inn.no
Relling, Erling Rådgiver +47 62 43 00 49 +47 970 34 452 erling.relling@inn.no
Ræstad, Bård Konsulent +47 941 67 305 bard.rastad@inn.no
Skjærvik, Kine Marie Førstekonsulent +47 61 28 85 00 kine.skjaervik@inn.no