Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenesten

Ønsker du å veilede studenter i praksis? Dette studiet gjør deg i stand til å veilede og vurdere studenter i praksisstudier. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
10
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Hensikten med studiet er å utdanne kvalifiserte praksisveiledere som kan styrke studentenes læring i praksis. Gjennom studiet skal du bli bevisst egen veilederrolle.

Ved fullført utdanning har du formell kompetanse til å veilede og vurdere ut fra den aktuelle utdanningens rammer og innhold. Nasjonale føringer er at veiledere for studenter i praksis har den formelle kompetansen denne utdanningen tilbyr. 

Om samlingene

Studiet er samlingsbasert med fire samlinger fordelt på et studieår. Studiets nivå er ett emne på masternivå.

Det er krav om 80 prosents tilstedeværelse på samlinger.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorutdanning innen helse- og velferdstjenesten og 1 års relevant arbeidserfaring etter endt utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Tone Fjeldstad Andersen
Studieveileder

Bilde av Marianne Reinfjell Carlsson
Studieprorgamansvarlig