Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

Listen viser ansatte ved Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning. Se oversikt over alle ansatte.

Ansatte 1 - 5 av 5
Navn Telefon E-post
Aulstad, Sidsel Seniorrådgiver +47 61 28 83 51 +47 979 72 290 sidsel.aulstad@inn.no
Bakaas, Katrine Lystad Rådgiver +47 62 43 00 48 +47 979 51 044 katrine.bakaas@inn.no
Henriksen, Torunn Seniorkonsulent +47 62 43 03 41 +47 402 44 286 torunn.henriksen@inn.no
Roel, Bente Karin Stormoen Seniorrådgiver +47 61 28 83 91 bente.roel@inn.no
Storsveen, Bente Seksjonssjef +47 62 43 05 85 +47 922 44 639 bente.storsveen@inn.no