Bachelor i sykepleie - Tynset

Ønsker du å studere på deltid? Dette samlingsbaserte studiet på Tynset passer for deg som vil kombinere jobb med studier, der du lærer om ivaretagelse av pasienters grunnleggende behov.

Studiested
Tynset og Elverum
Studiet varer
4 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Dette studiet gir deg muligheten til å ta en bachelorgrad i sykepleie på deltid over fire år. Studiet er samlingsbasert, med både fysiske samlinger på Tynset Studie- og høgskolesenter og digitale samlinger.

Pleie, omsorg og behandling er sykepleierens kjernekompetanse. På studiet lærer du å gi sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Dette for å kunne ivareta pasienters grunnleggende behov, for å fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død. 

Utdanningen består av en jevn fordeling mellom teoretiske og praktiske studier. Deler av undervisningen foregår i høgskolens øvingsavdeling. Der lærer du grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter som forbereder deg på møte med pasienter og pårørende i klinisk praksis.

Studiet krever struktur og disiplin i hverdagen. Dersom du har et arbeidsforhold, må det påregnes redusert stilling i studietiden og permisjon i praksisperiodene. 

Forelesninger vil i hovedsak gjennomføres som videooverføring fra studiested Elverum til studiested Tynset. Det er ansatt egne lærere i regionen.

Jobbmuligheter

Etter fullført utdanning blir du autorisert sykepleier med gode kunnskaper, ferdigheter, holdninger, skikkethet og respekt for mennesker. Du har som sykepleier tilgang til et mangfold av jobbmuligheter i alle felt av helsetjenesten, både i og utenfor institusjoner, i offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt. 

I tillegg vil du kunne bidra til klinisk forsknings- og utviklingsarbeid, sikre kvalitetsutvikling og ha ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer.

Om samlingene

Studiet er samlingsbasert og går over fire år. Bachelor i sykepleie - Tynset er basert på fleksible undervisningsmetoder, med digitale samlinger og fysiske samlinger på studiested Tynset i hvert semester.

På de digitale samlingene vil det være forelesninger, gruppearbeid og veiledning. På samlingene på studiestedet vil det være praktiske øvelser i øvingsavdelingen, undervisning, veiledning og gruppearbeid. Mellom samlingene vil studiet omfatte skriftlige oppgaver, tester, innleveringer og selvstudier.

Studiet blir gjennomført med et gjennomsnitt på 75 prosent, men alle praksisperiodene vil være på fulltid. Fem av åtte semestre vil ha en praksisperiode.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg må du dokumentere  gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer). Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Dette kravet gjelder også realkompetansesøkere

Les mer om realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 53,7
Kvote for førstegangsvitnemål: 33,8
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

I løpet av studiet skal du gjennomføre minimum 50 ukers varierte praksisstudier i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Praksisperiodene innbefatter områder som eldreomsorg og geriatri, medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid og hjemmebasert omsorg. Det er totalt fem praksisperioder. I tillegg vil inntil 10 uker benyttes i studiestedets øvingsavdeling til ferdighetstrening, forberedelser til og refleksjon over praksisstudier. 

Selv om studiet går på deltid vil praksisstudiene foregå på fulltid. Praksisperiodene vil være av ulik varighet, mellom 6 og 11 uker.

Det er høgskolen som fordeler praksisplasser og disponerer praksisplasser i tidligere Hedmark fylke. I praksisstudier påregnes gjennomsnittlig tilstedeværelse til minimum 30 timer/uke, og det kreves minst 90 prosent oppmøte.

For dette studiet kan praksis i kommunehelsetjenesten avvikles innenfor kommunene i fjellregionen.

Det må påregnes utgifter i forbindelse med praksisstudier.

Deler av praksisstudiet kan gjennomføres i utlandet som et utvekslingsopphold.

Les mer om praksis i helse- og sosialutdanningene våre her.

Vil du lese mer om hvordan det er å være student i praksis? Les bloggen Givepraksis her.

Utveksling

Våre sykepleiestudenter gis mulighet til å søke om tilrettelagt utvekslingsopphold ved høgskolens samarbeidspartnere internasjonalt. Du kan gjennomføre praksis i Namibia eller ta del i et folkehelseprosjekt i Indonesia.

Er du interessert i kortere utvekslingsopphold, kan du søke om å gjennomføre deler av praksisstudiene i Norden.

Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, samtidig som du får annet faglig perspektiv inn i din sykepleierutdanning. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested for mer informasjon. 

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført studium kan du spesialisere deg, blant annet innen kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, barnesykepleie, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, administrasjon og ledelse, helsesykepleier,

Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på master i folkehelsevitenskap og master i avansert klinisk sykepleie ved Høgskolen i Innlandet. 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

I tillegg er HSV-fakultetet tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Line Håkenstad
Studieveileder

Bilde av Grete Marie Brekke
Studieprogramansvarlig