Seksjon for studieadministrative fellestjenester

Listen viser ansatte ved Seksjon for studieadministrative fellestjenester. Se oversikt over alle ansatte.

Ansatte 1 - 9 av 9
Navn Telefon E-post
Johansen, Ida Benedikte Lauritsen Seniorkonsulent +47 61 28 81 44 +47 918 94 936 ida.benedikte.johansen@inn.no
Kletthagen, Berit Seniorrådgiver +47 61 28 82 18 berit.kletthagen@inn.no
Knutsen, Kari Seniorkonsulent +47 61 28 80 27 +47 976 72 578 kari.knutsen@inn.no
Leirmo, Oddny Elisabeth Seniorkonsulent +47 61 28 81 97 +47 993 64 904 oddny.leirmo@inn.no
Linnerud, Heidi Seksjonssjef +47 61 28 80 72 +47 456 08 263 heidi.linnerud@inn.no
Mobæk, Mia Søndergaard Rådgiver +47 62 43 00 84 mia.mobak@inn.no
Myrum, Gro Rådgiver +47 61 28 82 48 gro.myrum@inn.no
Rikenberg, Kristin Rådgiver +47 62 43 04 07 kristin.rikenberg@inn.no
Sveen, Grethe Karin Rådgiver +47 62 43 01 27 grethe.sveen@inn.no