Bachelor i sykepleie - deltid

Dette samlingsbaserte sykepleierstudiet passer for deg som vil kombinere jobb med studier. Du får varierte undervisningsmetoder og praksis i studieløpet. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
4 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Med denne utdanningen får du anledning til å ta en bachelorgrad i sykepleie på deltid over fire år. Studiet er nett- og samlingsbasert, og samlingene er på studiested Elverum. 

Flere av våre studenter som tar sykepleie på deltid er voksne studenter som er yrkesaktive og har valgt å kombinere utdanning med arbeid og familie. Dette krever struktur og disiplin i hverdagen, og god dialog med arbeidsgiver. Det må påregnes redusert stilling i studietiden, og permisjon i praksisperiodene. 

Jobbmuligheter

Du blir autorisert sykepleier med gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Som sykepleier vil du være i stand til å ta ansvar for at mennesker i ulik alder, med sammensatt helse- og sykdomssituasjon, får ivaretatt sine behov.

I tillegg vil du kunne bidra til klinisk forsknings- og utviklingsarbeid, sikre kvalitetsutvikling og ha ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer, også på tvers av helsetjenestetilbud.

Du kan jobbe i - og utenfor institusjoner, i offentlig og privat helsetjeneste, nasjonalt og internasjonalt.

 

Om samlingene

Studiet er nett- og samlingsbasert og går over fire år. Bachelor i sykepleie- deltid er basert på fleksible undervisningsmetoder, med digitale samlinger og fysiske samlinger på studiested Elverum i hvert semester.

På de digitale samlingene vil det være forelesninger, gruppearbeid og veiledning. På samlingene på studiested vil det være praktiske øvelser, veiledninger og gruppearbeid. Mellom samlingene vil du jobbe med skriftlige oppgaver, tester og selvstudier.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg må du dokumentere  gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer). Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Dette kravet gjelder også realkompetansesøkere

Les mer om realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

I bachelor i sykepleie foregår mye av studiet ute i praksis. Totalt 50 uker vil være varierte praksisstudier i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

Praksisperiodene omfatter områdene eldreomsorg og geriatri, medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid og hjemmebasert omsorg. På studiestedet vil du drive ferdighetstrening i vår moderne og godt utstyrte øvingsavdeling, som et supplement til og en forberedelse til praksis. Inntil 10 uker av studiet benyttes til ferdighetstrening, forberedelser til praksis og refleksjon over praksisstudier. 

Selv om studiet går på deltid vil praksisstudiene foregå på fulltid. Praksisperiodene vil være av ulik varighet, mellom 7 og 11 uker. Det er høgskolen som fordeler praksisplasser, og vi disponerer praksisplasser i gamle Hedmark fylke. Det må påregnes noe utgifter til reise i forbindelse med praktiske studier. 

Utveksling

Som en deltidsstudent kan du søke om å ta deler av praksisstudiene dine hos en av våre nordiske partnere gjennom Nordplus. Dette gjelder først og fremst praksis i hjemmesykepleie og praksis i psykisk helsearbeid.

Listen over aktuelle partnere kan du finne  her. (vennligst velg «Studieprogram»: «Bachelor i sykepleie», «Avtale»: «Nordplus»). Vær oppmerksom på at antall plasser varierer fra år til år og er avhengig av hvor mange praksisplasser partnerne våre har i en gitt periode.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Videre utdanningsmuligheter

Som ferdigutdannet sykepleier kan du spesialisere deg videre, blant annet innen kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, administrasjon og ledelse, helsesøster, jordmor m.m. I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå.

Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på master i folkehelsevitenskap og master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten ved Høgskolen i Innlandet.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig