{## [call[include:breadcrumb-menu, {, display-from-level, :, startlevel-menus, +, 1, ,, authenticated, :, true, }]] – Content type 'application/json' required for creating JSON value type from binary storage (got content type 'null' from binary value reference) ##}

Bibliotek Rena og Evenstad

Listen viser ansatte ved Bibliotek Rena og Evenstad. Se oversikt over alle ansatte.

Ansatte 1 - 7 av 7
Navn Telefon E-post
Arnesen, Ole Fabian Spesialbibliotekar +47 62 54 16 07 +47 466 27 076 ole.arnesen@inn.no
Botillen, Amund Rådgiver +47 62 43 05 97 amund.botillen@inn.no
Eide, Ove Spesialbibliotekar +47 62 43 04 94 ove.eide@inn.no
Engh, Bjørnar Bibliotekar +47 61 28 84 30 bjornar.engh@inn.no
Gonlag-Schrijvers, Marieke Hovedbibliotekar +47 62 43 04 19 +47 901 00 805 marieke.gonlagschrijvers@inn.no
Lind, Wenche Spesialbibliotekar +47 62 43 08 68 +47 911 81 594 wenche.lind@inn.no
Vangen, Inger Johanne Hjelpearbeider inger.vangen@inn.no