Bachelor i organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse er for deg som vil jobbe med organisasjonsutvikling, personalutvikling, ledelse og HR. Studiet er praktisk rettet med caseoppgaver og praksis i arbeidslivet.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022
Tre multikulturelle studenter sitter rundt et bord og snakker. Bøker og pc ligger på bordet. En mannlig student med mørkt hår og mørkeblå klær. Ei kvinnelig student med langt brunt hår og blå dongeriskjorte. Ei kvinnelig student med surret, lyseblått hodeplagg, lyseblå skjorte og med briller. De sitter innendørs.
Foto: Høgskolen i Innlandet

Om utdanningen

I dette studiet vil du lære mer om mennesker i organisasjoner, og få kunnskap om ledelse, organisasjonsendring og personalutvikling.

Bachelor i organisasjon og ledelse gir deg en bred innføring i ulike fagfelt som er nyttig for å kunne håndtere oppgaver innen ledelse, organisasjon og HR, i et moderne arbeidsliv. 

Studiet bygger på kunnskap fra samfunnsfag, som sosiologi, statsvitenskap og psykologi, i tillegg til juss, økonomi og innovasjon. Studiet er praktisk rettet og gir deg en innsikt i de ulike fagfeltene, slik at du skal kunne håndtere aktuelle oppgaver i arbeidslivet.

Du vil også utvikle kompetanse gjennom praktisk arbeid i ulike organisasjoner.

Jobbmuligheter

Studiet gir deg bred kompetanse for ulike oppgaver innen organisasjon, ledelse og administrasjon, og spesielt menneskelige ressurser som i vår tid ofte omtales med det internasjonale begrepet Human Resources (HR), og viser til personalledelse hvor du kan lede og utvikle ansatte.

HR omfatter arbeidsoppgaver som rekruttering av medarbeidere, opplæring og kompetanseutvikling i arbeidslivet, arbeidsmiljø, motivasjon, forebyggende helsearbeid, personalpolitikk og personalplanlegging. Dette arbeidet kan utføres av mennesker i en rekke stillinger, ledere, konsulenter og rådgivere som er spesialisert på en eller flere av disse arbeidsoppgavene. Studiet gir deg et bredt og godt faglig grunnlag for å starte en yrkeskarriere innenfor disse arbeidsfeltene nevnt ovenfor.

Du kan rekrutteres til forskjellige stillinger i privat næringsliv og i offentlige organisasjoner både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.

Dette gjelder også en rekke frivillige organisasjoner, eksempelvis humanitære, politiske organisasjoner og idrettsorganisasjoner, samt interesseorganisasjoner, som arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 41,6
Kvote for førstegangsvitnemål: 35,4
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift. 

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Du får praksis første studieår gjennom emnet "prosjektledelse i praksis", som består av en teoretisk del og en praktisk del. Her vil du gjennomføre et prosjektarbeid for oppdragsgivere i frivillig sektor. 

I tredje og fjerde semester vil du gjennom valgemnet "praksisemne - organisasjon og ledelse", utplasseres i en organisasjon for å se sammenhengen mellom teori og praksis. Praksisen vil gjøre deg i stand til å reflektere systematisk over praksis i lys av teori fra studiet. Du vil også kunne tilegner deg praktisk kompatense og kunnskap om hvordan virksomheten organiserer sitt arbeid, hvordan virksomheten ledes, samt resultater av virksomhetens arbeid.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling 4 semester. Du har mulighet til å velge mellom emner fra en rekke områder: HR, entreprenskip, branding, internasjonal business, markedsføring, innovasjon og trade I tillegg er business og management to av det mest tilgjengelig fagområder blant våre internasjonale partnere.

Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Sjekk ut vårt destinasjon-søk og se hva som passer deg best.  

Videre utdanningsmuligheter

Med fullført bachelor i organisasjon og ledelse kan du søke opptak til flere masterstudier innenfor økonomi, ledelse og innovasjon som tilbys ved Høgskolen i Innlandet. Som for eksempel Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelseMaster i offentlig ledelse og styring og Master i innovasjon.

Studiet kvalifiserer også for mange ulike masterstudier ved flere høgskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet.

Studenthistorier

  • Jenny Grimsrud foran en vegg med skriften Atlas Entertainment. Slik fikk Jenny praksisplass i Los Angeles 20. okt. 2021 09:27

    Pandemien har hatt store konsekvenser for mulighetene til utveksling og praksisplass, spesielt utenfor Europa. Men BOL-student Jenny fikk i høst oppfylt drømmen om praksis i Atlas Entertainment.

  • Portrettfoto Maurits Wesøe. Slik ble jeg i stand til å starte eget firma 28. feb. 2022 12:36

    Organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet ga meg redskapene jeg trengte til å realisere et av målene mine. Nå kombinerer jeg jobb i eget firma med masterstudier.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Victoria Helen Batt-Rawden
Studieprogramansvarlig

Bilde av Elisabeth Thomle
Studieveileder - Lillehammer
Elisabeth er tilbake fra permisjon 13.juni 22 - frem til da kan spørsmål rettes til handelshogskolen@inn.no eller på telefon: 62 43 05 10