Bachelor i Sport Management

Idrett, organisasjon og ledelse står i sentrum for dette studiet som åpner for praksis og utenlandsopphold. Er du også interessert i arrangementsledelse og markedsføring kan dette være studiet for deg.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Er du interessert i kombinasjonen idrett, organisasjon og ledelse?

Bachelor i Sport Management gir deg en bred og grundig innføring i fag knyttet til arbeid med organisasjon og ledelse, kombinert med kunnskaper om idrett og arrangement. Studiet gir også innsikt i økonomi, idrettsjuss, arbeidsrett, markedsføring, medierelasjoner, samt innovasjon og entreprenørskap. 

Praktisk tilnærming
I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praksis og til praktiske problemstillinger innen sportsadministrasjon og arrangementsledelse. Utdanningen vil på denne måten utvikle både studentenes analytiske og praktiske ferdigheter. Studiet arbeider nært med partnere innen idrett og arrangementer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Mulighet til å studere i et idrettseldorado
Lillehammerregionen er kjent for en rekke idrettsarrangement for både eliten og mosjonister, med blant annet OL (Vinter-OL i 1994 og Ungdoms-OL i 2016), ulike World Cup arrangementer og Birkebeinerarrangementene.

De populære arrangementene gir store ringvirkninger lokalt, og betyr mye for regionen, både når det gjelder tilflytting, innbyggertilfredshet, økonomi, omdømme og aktivitet. Næringen vokser både i Norge og internasjonalt, og det er i stadig større grad behov for kompetent arbeidskraft innen sektoren.

Jobbmuligheter

Bachelor i Sport Management kvalifiserer deg til ulike stillinger innen idrettsbevegelsen, i offentlig forvaltning og næringsliv.

Innen idretten vil det være aktuelle stillinger i klubbledelse, kretser, forbund og øvrige idrettsrelaterte stillinger.

I offentlig sektor vil det kunne være innen idrettsadministrasjon på ulike forvaltningsnivåer. I privat sektor vil det dreie seg om sportsrelatert næringsliv. Du vil også ha muligheten til å starte din egen bedrift.

Du kan jobbe med:

 • Ledelse og organisering av store arrangement
 • Jobbe med sponsorprogram og profilering
 • Ledelse og utvikling av anlegg og idrettsdestinasjoner
 • Ulike stillinger innen virksomheter knyttet til sport og idrett
 • Frivillige organisasjoner
 • Offentlig sektor: Idrettskonsulenter og anleggsansvarlige

Våre studenter er rekruttert til ulike forbund, klubber, kretser og andre organisasjonsledd innen idretten. De arbeider med ulike sportsarrangementer, og noen har også etablert sine egne eventselskaper. Andre går videre på relevante mastere i inn- og utland.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 40
Kvote for førstegangsvitnemål: 38
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

I studiets første år, i forbindelse med studieemnet Prosjektledelse, skal du gjennomføre praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i idretten.

I forbindelse med studieemnet Arrangementsledelse i studiets andre år vil du gjennomføre ulike arbeidsoppgaver i tilknytning til idrettsarrangementer.

I tredje studieår kan du velge et praksisemne på 30 studiepoeng, hvor du får muligheten til å gjennomføre en praksisperiode på 3,5 måneder. Dette er en god mulighet til å knytte kontakter, men også får å kunne reflektere over sammenhengen mellom teori og praksis.

Utveksling

I 5. semester kan du enten ta praksis eller studie i utlandet. Våre engelsk-språklige partnerinstitusjoner (USA, Australia, Canada) tilbyr mange spennende emner innen Sport Management. Universiteter i Europa har mange attraktive emner som godkjennes, selv om de har begrenset tilbud.

Hvis du vurderer praksis anbefaler vi å søke et valgt praksissted i EU, som international committee/federation og sport club, da du kan få et Erasmus+ stipend på ca. 5.000 kr i måneden. Internasjonalt kontor hjelper deg med søknaden.

Et utvekslingsopphold vil gi deg internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet. Du får muligheten til å bygge et internasjonalt nettverk som du vil kunne bruke i jobbsammenheng senere i livet

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorgrad i Sports Management vil kvalifisere for videre studier på mastergradsnivå ved Høgskolen i Innlandet. Du kan søke opptak på:

Master i innovasjon

Master i offentlig styring og ledelse

Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Studenthistorier

 • Portrettfoto Tale Steiner.
  – Tale grep mulighetene som studiet gir 18. jan. 2022 08:46

  Et ønske om å jobbe med arrangementer utendørs fikk Tale til å velge bachelor i Sport Management. Nå er hun event- og markedsansvarlig i Hovden Alpin Resort.

 • Smilende student i trengsutstyr.
  Slik fikk Hedda jobb i Norges Skiforbund 25. juni 2021 11:10

  Konkurransen om jobbene kan være tøff som nyutdannet. Hedda Hoel brukte praksisoppholdet i studiet til å skaffe seg en avgjørende fot innenfor.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Svein Erik Nordhagen
Studieprogramansvarlig

Bilde av Elisabeth Thomle
Studieveileder - Lillehammer