Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren

Innovasjonsskolen er utviklet spesielt for kommunesektoren for å gi økt innsikt i, kunnskaper og ferdigheter i innovasjon og endring.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Studiet er utformet spesielt med henblikk på kommunenes aktiviteter, utfordringer og forutsetninger for å initiere, planlegge og å gjennomføre innovasjonsprosjekter som skal resultere i merverdi for kommunen og samfunnet rundt. Innovasjonsskolen skal gi økt innsikt i - og kunnskap om utviklingsstrukturene i offentlig sektor med vekt på endring og innovasjon.

Studiet bygger på tre pilarer: Teori om innovasjon, kreative teknikker og likemannslæring, og det legges vekt på erfaringer fra praktisk gjennomføring og spredning av innovasjon, særlig erfaringer fra kommunesektoren.

Målgruppe
Målgruppen for studiet er personer med nøkkelfunksjoner i kommunene, ledere og folkevalgte.

Litteratur
Det vil være ca. 2000 sider litteratur til studiet.

Eksamen
Eksamen består av innlevering av innovasjonscaset som deltakerne arbeider med gjennom hele studiet, samt muntlig eksamen på Lillehammer.

Samlingsdatoer

Det er lagt opp til 6 samlinger à 2 – 3 dager i løpet av studiet på Lillehammer. En av samlingene er en kombinert samling og ekskursjon. Det må påregnes noe ekstra kostnader, nærmere informasjon vil bli gitt ved oppstart. De siste årene har denne turen gått til Danmark.

Samlingsdatoer i 2021 (det tas forbehold om endringer):                     

1. samling: 7. – 9. september – 3 dager
2. samling: 19. – 20. oktober – 2 dager
3. samling: 1. – 2. desember – 2 dager
4. samling: 8. – 9. februar – 2 dager
5. samling:  21. – 23. mars - studietur – 3 dager
6. samling:  3. – 4. mai – 2 dager

Eksamen: innlevering: 27. mai. Muntlig eksamen: 14. og 15. juni.


 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav:
Opptakskrav for deltakere er 3 år høgskole-/universitetsutdanning. Søkere med 1 – 2 år høgskole-/universitetsutdanning samt 1 – 2 års relevant arbeidserfaring kan vurderes individuelt. Søkere som ikke oppfyller kravet om utdanning kan delta som kursdeltaker og få kursbevis (uten studiepoeng) etter fullført studium.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Kommunen søker om opptak til studiet på vegne av sine ansatte
Den enkelte kommune /evt samarbeidende kommuner søker om opptak til studiet på vegne av sine ansatte. Kommunene som søker garanterer deltakelse for minimum tre personer, maksimum fire personer som representerer minst to ulike sektorer/tjenesteområder i kommunen. Fordi heterogenitet ofte viser seg å bidra til nytenkning ønsker vi at kommunene er representert med deltakere fra minst to ulike sektorer/tjenesteområder. Dette gjør også forankringen i kommunen mer robust.

Søknadsskjemaet fra den enkelte kommune fylles ut med:

  • Kort beskrivelse av en utfordring eller et område med behov for innovasjon for kommunen, og hva som ønskes oppnås (maks 250 ord)
  • Sektorer/tjenesteområder som er involvert 
  • Forankring/anbefaling fra kommunen for godkjent deltakelse og tilrettelegging for deltakere
  • Deltakeres navn og e-postadresse 

Utvelgelse av deltakende kommuner
Deltakende kommuner velges ut fra oppfylte kriterier nevnt over. Kommuner velges ut fra geografisk representasjon (alle landsdeler ønskes representert, samt deltakere fra både små og store kommuner). Hvis det fortsatt er behov for utvelgelse vil det bli gjort ved loddtrekning.
 

Nytt kull starter i september 2021.

Søknadskjema for kommunene:  https://nettskjema.no/a/innovasjon21

Hva koster det?

Gjennomføringskostnader er beregnet til kr 40.000,- pr deltaker. Kostnadene dekker undervisning, seminar, veiledning, eksamensavgift og sensur.
Det kan søkes OU-fondet om støtte. Studentene, evt arbeidsgiver må dekke:

  • Semesteravgiften på ca. kr. 1200,- pr. student pr. år  Mer om semesteravgift.
  • Utgifter til litteratur ca. kr 4 - 5000,- pr. student
  • Reise, overnatting, bespisning og annet nødvendig studiemateriell
  • Utgifter i forbindelse med ekskursjon (reise og opphold)

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig