Innovasjon i offentlig sektor

Forskergruppen for innovasjon i offentlig sektor har en bred kompetanse og interessefeltet spenner fra innovasjonssystemer til mikroprosesser. 

Tilhørighet:
Handelshøgskolen Innlandet
Fagområde:
Økonomi, ledelse og innovasjon

Hva forsker vi på?

Temaene inkluderer både brukerdrevet, medarbeiderdrevet og samarbeidsdrevet innovasjon på ulike områder, samt verdier og organisatoriske betingelser for offentlig innovasjon.

Mer om forskergruppen

Gruppens prosjekter faller i to hovedkategorier:

  1. Forstå og utvikle innovasjonsdynamikken i offentlige tjenester, med vektlegging av hvordan offentlig verdi skapes,
  2. Bidra til kunnskapen om det offentlige innovasjonssystemet, fra et institusjonelt så vel som et strukturelt perspektiv, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

FoU-gruppen arbeider systematisk med forskning, publisering, akkvisisjon og formidling.

Gruppen har f.eks. artikkelseminarer der deltakerne kommenterer hverandres utkast til artikler og bokkapitler, og formidling utad skjer bl.a. i form av seminarer som er åpne for samarbeidspartnere og publikum forøvrig.

Gruppen har et betydelig internasjonalt vitenskapelig nettverk som vil videreutvikles.

Forskningsgruppen er tverrfaglig og intrafakultær.

Nettverk

FoU-gruppen er tilknyttet Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF)