English version of this page
Trude Hella Eide

Trude Hella Eide

Senterleder

E-post
trude.eide@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 74 82
Mobilnummer
+47 959 23 283

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Østlandsforskning
Studiested Lillehammer

Kort om

Jeg starta som leder av Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI), ved HINN, i august 2018. Kommunal sektor har alltid vært mitt forskningsområde og forskningstemaene mine har i hovedsak handlet om læring i organisasjoner med vekt på tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, mangfold og likestilling i arbeidsliv og skole, og elevers læringsprosesser gjennom entreprenørskapsmetoden. Jeg har lang og bred erfaring med bruk av kvalitative tilnærminger i forskningen, og har mye kompetanse på følgeevalueringer, forskningsbistand og prosessledelse. Som prosessleder og fasilitator har jeg blant annet hatt ansvar for en rekke utviklingsverksteder, innspillsseminar og kreative verksted.

Jeg har også lang erfaring som aktivist i Amnesty International, hvor jeg både har vært fylkesleder og sittet to perioder i styret til Amnesty i Norge. Ellers er jeg engasjert i arbeidet til Nansen Fredssenter hvor jeg har vært medlem og leder av fagrådet, i flere perioder.

Vitenskaplig publisering: se Cristin

Populærvitenskaplig formidling: Har jobbet litt med forskningsformidling på nye måter, for eksempel via digitale historier, film, prezi-presentasjoner. Her er et utvalg:

Forskning og fordommer

Blogg: fordommer og nye sannheter

Råd om veiledning i Introduksjonsprogrammet

10 gode grep - Om veiledning i introduksjonsprogrammet 

Fagretting av introduksjonsprogrammet

Jakten på de gode løsningene for barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Fædrelandsvennen: Likestillingsarbeid må inn i barnehagen

Universitetsavisa: Punktere myten om oppdragsforskeren

Aftenposten: Om kvotering i Forsvaret

Utdannet sosialantropolog fra NTNU (1995) med statsvitenskap, historie og religionsvitenskap i fagkretsen. 

Jeg har tidligere vært ansatt som prosessleder i Kallerud Kompetanse (1996 -1999) og forsker i Østlandsforskning (2000 -2018). Var perioden 2011 til 2017 forskningsleder for forskningsgruppa VOK (velferd, organisasjon og kommunalforskning) ved Østlandsforskning. 

 

In English:

Trude is head of the Competence Center for Innovation in public sector (CIP).  She started in this position August 2018. Prior to that she was a researcher and research leader in the Eastern Norway Research Institute (ENRI), where she led the research group on Welfare, Organization and Municipal Research. Eide's research work has mainly focused on the three themes: learning in organizations, diversity and gender equality in working life and school, and students' learning processes through the entrepreneurial method. From 2015 to 2018 she was responsible for the qualitative case studies conducted in five European countries, as part of the Erasmus+project “Innovation cluster for entrepreneurship education” (ICEE), assigned by the European Commission. Trude Hella Eide has long and wide experience with the use of qualitative approaches in research, and she has a lot of expertise in follow-up evaluations and process management. 

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum