English version of this page
Scott Michael Brainerd

Scott Michael Brainerd

Førsteamanuensis

E-post
scott.brainerd@inn.no
Telefonnummer
+47 62 43 08 24

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt for skog- og utmarksfag
Studiested Evenstad

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum